Reklamer – Nej Tak

Mange beboer er trætte af de mange reklamer som de modtager i postkassen.

Du kan gå på Post Nord’s hjemmeside hvor du kan bestille et nej tak klistermærke som så kan sættes på din postkasse.

Hjælp miljøet og dig selv! Se reklamer online på: Mine Tilbud.

Selv om du har tilmeldt dig “Reklamer – Nej tak”, er der materiale, som ikke er omfattet af ordningen. Du vil fortsat modtage:

  • Information fra stat, kommune eller region

  • Materiale fra politiske partier

  • Indsamlings- eller oplysningsmaterialer fra velgørende foreninger eller sygdomsbekæmpende organisationer

  • Kirkeblade eller lignende fra religiøse institutioner

  • Information af almen samfundsmæssig interesse, fx fra vandværket, hvis det lukker for vandet i en periode.

Vær opmærksom på, at efter tilmeldingen kan der gå op til 2 uger, før omdelingen af reklamer ophører.