Affald

PDF: Sådan sortere du

Restaffald

Restaffald er typisk det affald, du kommer i skraldeposen i køkkenet. Når restaffaldet hentes, bliver det vejet, og prisen for afhentningen afhænger af vægten. Det kan altså betale sig at sortere mest muligt og aflevere det til genbrug.

Restaffaldet køres til et forbrændingsanlæg og omdannes til energi i form af elektricitet og fjernvarme. For at holde spande og containere rene og undgå lugtgener, SKAL du lægge affaldet i en pose OG binde en knude.

 Restaffald  Ikke Restaffald
 • Mælke- og juicekartoner
 • Beskidt emballage
 • Beskidt papir og pap
 • Engangsbleer
 • Pizzabakker
 • Engangstallerkener
 • Støvsugerposer
 • Varm aske og gløder
 • Bio affald
Bio Affald

Bio affald er de rester, der bliver tilovers af tilberedt mad som f.eks. brød, kød og pålæg.

Når bio affaldet hentes, bliver det vejet, og prisen for afhentningen afhænger af vægten. Det indsamlede affald afleveres til kompostering på et centralt anlæg, hvor affaldet omdannes til biogas og kompost.

 Bio Affald  Ikke Bio Affald
 • Al tilberedt mad
 • Brød- og kagerester
 • Fedt
 • Fisk og fjerkræ
 • Gødning fra små kæledyr
 • Kaffegrums
 • Kød rester og kødben
 • Madaffald
 • Nøddeskaller
 • Oste rester
 • Pasta og ris
 • Pålægsrester
 • Køkkenrulle og servietter
 • Engangsbleer
 • Restaffald
Glas

Al ren emballage af glas egner sig til genbrug.

Husk at tømme flasker og glas helt og skylle syltetøjsglas og flasker fra f.eks. ketchup og dressing.

Langt de fleste af de indsamlede flasker gøres rene og bruges igen. De mest almindelige flasker kan bruges helt op til 25 gange. Konservesglas og skår smeltes om til ny emballage.

Glas Ikke Glas
 • Vin og spiritusflasker
 • Saftflasker
 • Ketchup og dressing flasker
 • Syltetøjsglas
 • Sennepsglas
 • Andre rene konservesglas
 • Porcelæn og keramik
 • Medicin- og pilleglas
 • Spejle
 • Vinduesglas
 • Elpærer
 • Låg på glasset

Disse ting skal afleveres i miljøgården!

Papir

Du kan aflevere stort set alt papir til genbrug – når bare det er rent, tørt og uden f.eks. clips og plast.

Som tommelfingerregel kan alt det papir, du får ind ad brevsprækken, bruges igen. Det gælder også papiret fra printeren og kopimaskinen. Det indsamlede papir indgår i produktionen af nyt papir.

 Papir  Ikke Papir
 • Aviser og ugeblade
 • Reklamer og tryksager
 • Kuverter uden rude
 • Printerpapir
 • Telefonbøger
 • Snavset papir
 • Køkkenrulle og servietter
 • Mælkekartoner
Batterier

Brugte batterier må ikke havne i affaldsspanden eller andre steder, hvor de er til skade for miljøet. Derfor har vi gjort det meget nemt at aflevere brugte batterier.

Du afleverer batterierne i de batteribokse, du finder ved siden af siloerne

Selvom mange batterier ikke mere indeholder kviksølv, er det vigtigt, at du afleverer alle de typer batterier, du har. Batterierne indeholder nemlig stadig tungmetallerne cadmium, nikkel og bly, der ikke nedbrydes i naturen.

I dag er der batterier i mange slags små elektroniske dimser: Slips og postkort med lys og lyd, legetøj og ure. Husk at fjerne batterierne, inden du smider f.eks. legetøjet i skraldespanden.

Kan batterierne ikke tages ud af f.eks. et ur, afleverer du bare hele uret.

 Batterier
 • Brunstensbatterier (fra f.eks. radioer og lommelygter)
 • Alcalinebatterier (fra f.eks. kameraer og cd-afspillere)
 • Knapcellebatterier (fra f.eks. ure, spil og legetøj)
 • Genopladelige batterier
 • Småting med indbyggede batterier
Bil batterier, akkumulatorer og større ting med batteri skal afleveres som farligt affald på:

Holbæk Genbrugsplads Spånnebæk 34

Storskrald

Større kasserede ting fra husholdningen, som du ikke selv har mulighed for at køre på Holbæk genbrugsplads, kan du aflevere i miljøgården.

Alt affald skal afleveres i klare plastsække.

I miljøgården vil du møde miljø vagter, som kan hjælpe dig med at aflevere dit affald det rigtige sted. Her kan du også låne en trækvogn.

Det er forbudt at stille storskrald ved siden af siloerne! Der kan nemt gå 1-2 timer inden gårmanden har fjernet og sorteret storskrald. Husk at hans løn betales over DIN husleje.

 Storskrald  Ikke Storskrald
 • Møbler
 • Madrasser og gulvtæpper
 • Cykler og barnevogne
 • Komfurer og køleskabe
 • Computere og tv

Husk at tømme køleskabe og frysere for madvarer, inden du afleverer dem til storskrald.

 • Dagrenovation
 • Byggeaffald
 • Papir, pap og glas
Emballage

Beskidt emballage skal du lægge i siloen til restaffaldet.

Men da dette afregnes efter vægt, er det en god idé at aflevere ren emballage i miljøgården i stedet for. Her betaler vi ikke for at aflevere det, så jo mindre vi smider siloerne jo mindre huslejestigning vil vi få hvert år.

I Danmark forbruger vi mere end 150.000 ton plastemballage og 40.000 ton metalemballage hvert år.

Plastflasker og Dunke

 • Vand og saftflasker
 • Mælke og juicedunke
 • Dunke fra sæbe og eddike
 • Dunke fra rengøringsmidler

Plast

 • Plastposer og sække
 • bobleplast
 • afdækningsplast
 • indpakningsplast

Dåser og Metal

 • Øl og sodavandsdåser
 • Konservesdåser
 • Kapsler og låg af metal
 • Rene foliebakker
 • Aluminiumsfolie
 • Flamingo

Afleveres i miljøgården.

Kan ikke afleveres:

 • Beskidt emballage og emballage, der har indeholdt kemikalier eller opløsningsmidler. Disse afleveres i restaffald.