Nødhåndværker

Henvendelse må kun ske udenfor normal arbejdstid ved akutte skader, der ikke kan vente til normal arbejdstid. I modsatfald kan i blive præsenteret for regningen.

Hvilke skader det dreje sig om er:
  • Manglende varme i fyringssæsonen 1/11 – 31/3.
  • Manglende lys (hvis sikringer er defekte, betaler lejer selv).
  • Oversvømmelse ved ledningsbrud eller kloakforstoppelse.
  • Stormskader/bygningsskader.
Ting som skal vente er:
  • Defekt komfur (gælder også weekend og helligdage).
  • Selvforskyldt tilstoppet afløb fra vask m.m.
  • Vaskemaskiner i vaskerierne.

I tvivls tilfælde er du velkommen til at kontakte din formand eller næstformand.

Anmeld en skade!