Forsikringer

Tænk på din indboforsikring – før skaden sker.

For at undgå ubehagelige overraskelser er det vigtigt, at man som lejer er opmærksom på de gældende forsikringsforhold i Lejerbo.

Derfor denne orientering om, hvilke forsikringer Lejerbo er ansvarlig for, og hvilke man selv som lejer bør tegne.

Lejerbo har tegnet forsikringer for bygninger, hårde hvidevarer, maskiner og løsøre der tilhører boligorganisationen.
Lejerbos forsikringer omfatter ikke lejers indbo – ej heller indbo der placeres i kælder- eller loftsrum.

Det er vigtigt, at alle skader anmeldes, da udgiften til udbedring ellers bliver pålagt lejer.

Dette bør du, som minimum, selv forsikre.

Lejerbo anbefaler den enkelte lejer selv at tegne en indboforsikring (familieforsikring),
der som minimum omfatter nedenstående dækninger.

En “familiens basisforsikring” vil normalt være det mest fordelagtige.

Lejers indbo (løsøre) Skal omfatte alle lejers ejendele – herunder møbler, musikanlæg, cykler og tøj for skader som følge af brand, vand, storm eller tyveri.

Genhusning (del af sædvanlig indboforsikring) Genhusningsforsikringen dækker udgifter til midlertidig bolig, hvis lejers bolig er blevet ubeboelig i en periode på grund af f.eks. brand eller vandskade.

Ansvar (del af sædvanlig indboforsikring) Ansvarsforsikringen omfatter erstatningskrav, der rejses mod medlemmer af husstanden.

Pas på dig selv og din familie!

Hvis du eller en i din familie kommer til skade og får varige mén som følge af en ulykke, vil der kun i sjældne tilfælde være en skadevolder at kræve erstatning fra.

Det gælder også ulykker, der sker på Lejerbos grund.

Derfor anbefaler Lejerbo, at du tegner en ulykkesforsikring inkl. tandskade, der også omfatter eventuelle børn. Tal med dit forsikringsselskab herom.

Erfaringerne viser desværre, at alt for mange først tænker på forsikring, når skaden er sket. Det kan både blive meget dyrt og meget ubehageligt. Det er en god idé at sørge for, at dine private forsikringer altid svarer til dit aktuelle behov.

Et eksempel:

Der opstår brand i lejligheden ovenpå. Brandvæsnet slukker branden, men dit indbo bliver vandskadet, og din lejlighed ubeboelig i tre måneder.

Lejerbos forsikring dækker skader på bygningen, f.eks. gulve, køkkenskabe, maling og rengøring. Derudover dækker Lejerbos forsikring huslejen for den periode, lejligheden ikke kan benyttes.

Din indbo forsikring (eller du selv – hvis du ikke har en forsikring) skal dække skader på dit indbo (møbler, tøj mv.) samt udgifter til en anden bolig i den periode, lejligheden er ubeboelig.