Frivillige Grupper

Bydelsmødre

Hvad er en frivillig bydelsmor?

Frivillige bydelsmødre er borgere i Holbæk Kommune, men primært fra Vangkvarteret.

Frivillige bydelsmødre arbejder frivilligt og sammen med bydelsmor-organisationen. Bydelsmødrene har alle bestået en bydelmor-uddannelse på 15 moduler, hvor de har fået viden om samfundsmæssige forhold, børn, skole, teenager, kost, sundhed, motion, kommunikation, psykiatrien og ældre.  Uddannelsen gør kvinderne i stand til at støtte andre kvinder til at opdage deres egne ressourcer, som bydelsmor har du lyst til at hjælpe andre og du har et stort lokalt netværk. Mange bydelsmødre har en anden etnisk minoritetsbaggrund og taler mange sprog, men også etniske danske kan blive bydelsmor.

Bydelsmødrenes kerneopgave er, at hjælpe kvinder i lokalområdet, tale med dem om emner der er relevante for de besøgte kvinder, samtalen foregår ligeværdigt og i øjenhøjde.

Hvad er formålet med at have frivillige bydelsmødre?

 • At frivillige bydelsmødre får styrket deres faglige og personlige kompetencer
 • At skabe en forandring for socialt udsatte kvinder og deres familier
 • At socialt udsatte mødre og deres familier opnår et større netværk, gennem aktiviteter i boligområdet så fællesskabet styrkes
 • At bygge bro mellem kvinderne, deres familie, lokal samfundet og Holbæk Kommune

Hvordan bliver man frivillig bydelsmor?

For at blive bydelsmor skal man bo i Holbæk kommune og være motiveret for at hjælpe andre kvinder. Næste forløb er i 2018.

Man kan starte med at deltage i bydelsmødrenes månedsmøder.

Kontakt

Har du lyst til at blive frivillig bydelsmor eller blot ønsker at høre mere om det, så kontakt Helle Johansen på telefon: 30 84 05 41 eller på mail: helle.johansen@net.lejerbo.dk. Du er også altid velkommen til at kigge forbi i Fælleshuset, Agervang 24A, hvor Helle har sit kontor.

Sundhedsformidler

Hvad er en frivillig sundhedsformidler?

Frivillige sundhedsformidlere arbejder frivilligt og skal i samarbejde med det boligsociale team og andre aktører medvirke til, at sundhedsaktiviteterne med afsæt i Vangkvarterets behov omsættes til praksis. Frivillige sundhedsformidlere er beboere, der udviser en særlig interesse for at deltage i frivillige sundhedsaktiviteter, eller som har et stort socialt netværk i boligområdet.

De skal formidle sundhed via igangsættelsen af sundhedsfremmende initiativer i Vangkvarteret samt være formidlere af beboernes ønsker og behov til det sundhedsfaglige personale i projektet. En sundhedsformidler er altså bindeled, brobygger og kulturformidler på samme tid, og relationerne kan skabes på mange måder. Frivillige sundhedsformidlere forventes at have en særlig interesse for sundhed, men det er ikke et krav, at de har en sundhedsfaglig viden/uddannelse, da medmenneskelighed, medborgerskab og accept af mangfoldighed vægtes højere.

Hvad er formålet med at have frivillige sundhedsformidlere?

 • At udvikle de frivillige sundhedsformidlernes kompetencer i forhold til at kommunikere sundhed, forestå sundhedsaktiviteter og danne netværk med sundhedsfremmende karakter
 • At beboerne motiveres til at deltage i sundhedsaktiviteter i Vangkvarteret
 • At beboerne oplever en styrket mulighed for at udtrykke deres sundhedsbehov og sundhedsproblemstillinger og at denne viden omsættes til relevante sundhedsaktiviteter
 • At skabe et bindeled mellem beboerne i Vangkvarteret og Holbæk Kommunes tilbud inden for sundhedsfremme og forebyggelse

Hvordan bliver man frivillig sundhedsformidler?

Det eneste det kræver at blive frivillig sundhedsformidler er at du bor i Vangkvarteret, og at du er motiveret for at fremme sundheden i dit boligområde igennem sundhedsfremmende aktiviteter.

Du kan enten blive en del af netværket ved at stå for en frivillig sundhedsaktivitet, eller hvis du gennemgår en uddannelse som frivillig sundhedsformidler igennem den boligsociale helhedsplan. Der er uddannelsesforløb løbende igennem projektperioden.

Kontakt

Har du lyst til at blive frivillig sundhedsformidler eller blot ønsker at høre mere om det, så kontakt Danja S. Tusanthan på telefon: 72 36 31 85 eller på mail: dst@holb.dk. Du er også altid velkommen til at kigge forbi i Fælleshuset, Agervang 24A, hvor Danja har sit kontor.

Beboer Guide

Hvad er en frivillig beboerguide?

En beboerguide har til opgave at tage kontakt til nye beboere i Vangkvarteret. Her er det så beboerguidens opgave, at byde nye beboere velkommen samt fortælle om eksempelvis husordenen og de forskellige sociale arrangementer, der foregår i Vangkvarteret.

Hvad er formålet med at have beboerguider?

 1. At bidrage til, at nye beboere føler sig velkomne i Vangkvarteret, uanset hvilken baggrund de kommer med, så de føler sig trygge og motiveres til at engagere sig i det sociale liv i området.
 2. At forebygge uhensigtsmæssig ”behandling” af lejligheder og fællesarealer.
 3. At nye beboere får information om den vigtige rolle beboerdemokratiet spiller i afdelingerne.

Hvordan bliver man beboerguide?

Er du over 18 år, og bor du i Vangkvarteret, så kan du søge om at blive beboerguide.

Som beboerguide gennemgår man et beboerguide-forløb, hvor man bliver klædt på i forhold til at byde nye beboere velkommen til Vangkvarteret.

Kontakt

Ønsker du at høre mere eller at melde dig som beboerguide, så kan du kontakte den boligsociale medarbejder, Mia Møller-Andersen på telefon: 30 84 50 12 eller på mail: miamoller.andersen@net.lejerbo.dk. Du er også altid velkommen til at komme ned i Fælleshuset, Agervang 24A, hvor Mia har sit kontor.

Rugekassen

Hvad er ”Rugekassen”?

Har du en god idé, som kan være til glæde og gavn for mange beboere i Vangkvarteret? Det kan dreje sig om initiativer inden for affaldshåndtering, Fælleshuset, udelivet eller noget helt andet? Så har du mulighed for at gøre din idé til virkelighed, ved at søge hjælp og støtte i ”Rugekassen”.  Derudover er der mulighed for at få tildelt 5000 kr., som kan være med til at realisere din idé.

Kontakt

Ønsker du at høre mere, så kan du kontakte den boligsociale medarbejder, Mia Møller-Andersen på telefon: 30 84 50 12 eller på mail: miamoller.andersen@net.lejerbo.dk. Du er også altid velkommen til at komme ned i Fælleshuset, Agervang 24A, hvor Mia har sit kontor.