Festlokaler

Udlejer til festsalene er Osman Koc.

Du kan ringe eller skrive en sms mellem:

kl. 15:00 og 18:00 mandag til fredag.

Telefon: 27 31 64 94

Lørdag og søndag er telefonen lukket.

Vær venligt at respektere disse tider.

Der skal betales et reservations gebyr på 200,- Kr når du ønsker at reservere en af salene.

Det er også muligt at leje dem på årsbasis. Udlejning minimum 8 gange for 200,00 kr per dag. Der skal betales forud for hele året.

Klokken 22:00 skal der være nattero.

Festsalen Agervang 5 – 7

Du finder indgangen mellem nr. 5 – 7.

Salen er normeret til højst 30 personer og består af aflange borde som kan sættes sammen efter ønske.

Salen er lidt mindre end Havevang salen, men til gengæld er der en lille terrasse tilknyttet.

Der er et lille køkken og to toiletter knyttet til salen.

Indskud: 1000,- kr.
Leje:         450,- kr.
Inkluderet service til 30 personer.

Festsalen Havevang 26 – 28

Du finder indgangen bag ved nr. 26

Salen er normeret til højst 40 personer og består af aflange borde som kan sættes sammen efter ønske.

Bagerst i salen er der et lille rum med en bar og små firkantet borde.

Der er to toiletter knyttet til salen.

Indskud: 1000,- kr.
Leje:         650,- kr.
Inkluderet service til 40 personer.

Vedtægter

1. Festsalene er forbeholdt familiefester. Der kan således ikke afholdes ungdomsfester!

2. Det er forbudt at sætte stort anlæg op, af hensyn til de andre beboer i blokken. Mindre radio eller dæmpet levende musik er tilladt.

3. Der må under ingen omstændigheder foregå salg af øl, vin eller spiritus til udefrakommende.

4. Der må ikke overnattes i lokalerne.

5. Ved støjende adfærd under festen, vil den blive lukket uden erstatnings ansvar for udlejer.

6. Der skal altid tages hensyn til de andre beboer i blokken, og øvrige nedfældede regler skal overholdes herunder husorden.

7. Udlejningen finder sted fra dag til dag, og en fest kan således under ingen omstændigheder vare mere end en enkelt eftermiddag/aften

8. Lokalerne skal afleveres i rengjort stand, det vil sige:

  • Gulvene skal være blankt vasket og tæpperne skal være støvsuget.
  • Bordene skal være afvasket og aftørret ovenpå som under.
  • Toiletterne skal være rengjorte.
  • Servicen som har været brugt skal være vasket.
  • Spejlene skal være pudset og blanke.

Hvis det skønnes at rengøringen ikke er gjort godt nok, skal der betales for rengøringsselskabet, som   vil blive sat på og der vil ikke blive udbetalt noget indskud tilbage, før end dette er blevet gjort rent.

Denne afgørelse kan ankes til afdelingsformanden eller næstformanden, som vil besigtige lokalerne,   hans/hendes afgørelse kan ikke ankes.

9. Ødelagt porcelæn skal erstattes kontant ved afleveringen, herunder også porcelæn der er skåret.